MENU

Directory

Pejabat Yang Dipertua

TPr. Hajah Noraini binti Roslan, SIS., PPT.

Yang Dipertua
Majlis Daerah Hulu Selangor

No. Telefon (P) : 03-6064 1331 samb. 116

E-mel: ydp [at] mdhs [dot] gov [dot] my

Pejabat Setiausaha 

Encik Azman bin Dahlan

Setiausaha
Majlis Daerah Hulu Selangor

No. Telefon (P) : 03-6064 1331 samb. 150

E-mel: azman [at] mdhs [dot] gov [dot] my

Jabatan Perbendaharaan

Encik Shaiful Rizza bin Hj. Piamin, C.A(M)

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-6064 1331 samb. 134

E-mel: rizza [at] mdhs [dot] gov [dot] my

Jabatan Khidmat Pengurusan

Encik Mohd Norazif bin Ahmad Tamsis

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-6064 1331 samb. 111

E-mel: norazif [at] mdhs [dot] gov [dot] my

Jabatan Kejuruteraan

Encik Mohd Azda bin Hj. Nordin

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-6064 1331 samb. 149

E-mel: azda [at] mdhs [dot] gov [dot] my

Jabatan Perancang Bandar

Puan Azlina binti Mokhtar

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-6064 1331 samb. 125

E-mel: azlina [at] mdhs [dot] gov [dot] my

Jabatan Penguatkuasaan

Encik Che Azmi bin Hassan

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-6064 3931

E-mel: cheazmi [at] mdhs [dot] gov [dot] my

Jabatan Pelesenan

Encik Kamaruzzaman bin Abdul Rahman

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-6064 1331 samb. 189

E-mel: kamaruzzaman [at] mdhs [dot] gov [dot] my