MENU

Proharta Property Management Services Sdn. Bhd. telah ditamatkan sebagai ejen pengurusan pada 31 April 2018 di kawasan Daerah Hulu Selangor.

Melor At Taqwa Resources telah ditamatkan sebagai ejen pengurusan pada 10 Oktober 2016 bagi kawasan pemajuan strata R/K/P 174/808 dan 106/740 Perniagaan Jalan Kemboja, Bukit Sentosa, Daerah Hulu Selangor.