MENU

PERMOHONAN MELALUI BUKU PANDUAN (BARU) BAGI KERJA-KERJA UBAHSUAI / TAMBAHAN KECIL UNTUK KEDIAMAN JENIS TERES, BERKEMBAR DAN KLUSTER SERTA PELAN SETARA BAGI TAMBAHAN BANGUNAN UNTUK KEDIAMAN JENIS TERES SAHAJA AKAN MULA BERKUATKUASA PADA 1 MEI 2019.

 

SEBARANG PERTANYAAN, SILA HUBUNGI JABATAN BANGUNAN MDHS MELALUI TALIAN: 03-6064 1331 SAMB. 164