MENU

 

   

 

Assalamualaikum W.B.T. dan Salam Sejahtera.

Selamat datang ke laman web Majlis Daerah Hulu Selangor.

Sejajar dengan kepesatan dunia komunikasi pada masa ini, Majlis Daerah Hulu Selangor komited untuk menjadikan laman web ini sebagai platform utama untuk menyampaikan maklumat yang telus, tepat dan terkini kepada pengunjung. Segala maklumat akan sentiasa dikemaskini dan bersifat interaktif agar ianya dapat memberi manfaat kepada pengunjung yang melayari laman web ini.

Daerah Hulu Selangor merupakan sebuah daerah yang kaya dengan produk berkonsepkan eko pelancong dan alam semulajadi. Sungai-sungai mengalir dengan kehidupan lestari, bukit-bukau yang menghijau serta flora dan fauna menghiasi kehidupan tenang di Daerah Hulu Selangor. Pada tahun ini, Majlis Daerah Hulu Selangor sedang giat mempromosikan kempen Tahun Melawat Hulu Selangor 2017. Pelbagai aktiviti menarik yang telah direncanakan dijangka mampu menarik minat pelancong dari dalam dan juga luar negara.

Daerah Hulu Selangor juga sedang giat menggalakkan pembangunan  ekonomi berasaskan industri automotif, aeroangkasa dan machinery. Kluster industri yang sedia ada di daerah ini akan di sokong oleh industri hiliran, latihan kemahiran dan pembangunan hartanah yang saling melengkapi keperluan masing- masing. Oleh itu peluang pembangunan dan pekerjaan akan terus meningkat untuk diterokai oelh penduduk tempatan dan pelabur luar.

Majlis Daerah Hulu Selangor bertekad untuk memberi serta menyediakan perkhidmatan perbandaran terbaik kepada semua penduduk dalam kawasan Majlis Daerah Hulu Selangor. Justeru, diharapkan Hulu Selangor dapat mencapai daerah yang berdaya tahan dan berdaya huni dengan mengambil kira keperluan penduduk dalam setiap perancangan dan pembangunan daerah.

 Laman web MDHS ini akan cuba menyampaikan sebanyak maklumat dan status terkini  kepada semua pengunjung. Pihak Majlis juga mengalu-alukan pendapat dan pandangan serta maklumbalas untuk penambahbaikan mutu perkhidmatan bagi kepentingan pengunjung. Adalah diharapkan agar laman web ini menjadi sumber rujukan yang berguna dan semoga maklumat yang dipaparkan dapat memberi penerangan yang berkesan kepada semua pengunjung.

Sekian,  terimakasih.
 

TPr. Hajah Noraini binti Haji Roslan, SIS., PPT.
Yang DiPertua
Majlis Daerah Hulu Selangor