MENU

 

Prestasi Pencapaian Piagam Pelanggan dipaparkan setiap bulan

bermula Januari hingga Disember 2018

Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS Bulan Disember 2018

BIL
PIAGAM PELANGGAN
BIL KESELURUHAN
MENEPATI
PIAGAM
TIDAK MENEPATI
PIAGAM
PENCAPAIAN
BIL
%
BIL
%
1.
Memproses permohonan pelan pemajuan dalam tempoh tiga (3) bulan. 32 32 100 - - 100%
2.
Memproses permohonan remisi dalam tempoh enam (6) bulan. 401 401 100 - - 100%
3.
Memastikan aduan diberi maklumbalas dalam tempoh satu (1) hari bekerja. 225 173 76.89 52 23.11 76.89%
4.
Pengurusan sisa pepejal.
- Kawasan perumahan tiga (3) kali seminggu
- Kawasan pekan dan perniagaan setiap hari 
39 39 100 - - 100%
5.
Pembersihan Awam.
- Pemotongan rumput sebulan sekali
- pembersihan parit dan saliran sebulan sekali
2 1 50 1 50 50%
6.
Membaikpulih kerosakan kecil pada infrasruktur dalam rezab awam dalam tempoh satu (1) bulan. 65 50 76 15 24 76%
7.
Memproses permohonan lesen perniagaan, lesen iklan, lesen hiburan awam dan lesen penjaja dalam tempoh dua (2) bulan. 92 92 100 - - 100%
 8. Memproses permohonan lesen bagi aktiviti perniagaan yang tidak berisiko dalam tempoh satu (1) hari bekerja. 23 23 100 - - 100%

* Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2017
* Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2016
* Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2015
* Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2014