MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS Bulan November 2017

BIL
PIAGAM PELANGGAN
BIL KESELURUHAN
MENEPATI
PIAGAM
TIDAK MENEPATI
PIAGAM
PENCAPAIAN
BIL
%
BIL
%
1.
Memproses permohonan pelan pemajuan dalam tempoh tiga (3) bulan. 37 15 40.5 22 59.5 40.5%
2.
Memproses permohonan remisi dalam tempoh enam (6) bulan. 46 46 100 - - 100%
3.
Memastikan aduan diberi maklumbalas dalam tempoh satu (1) hari bekerja. 291 271 93.13 20 6.87 93.13%
4.
Pengurusan sisa pepejal.
- Kawasan perumahan tiga (3) kali seminggu
- Kawasan pekan dan perniagaan setiap hari 
28 28 100 - - 100%
5.
Pembersihan Awam.
- Pemotongan rumput sebulan sekali
- pembersihan parit dan saliran sebulan sekali
39 39 100 - - 100%
6.
Membaikpulih kerosakan kecil pada infrasruktur dalam rezab awam dalam tempoh satu (1) bulan. 6 6 100 - - 100%
7.
Memproses permohonan lesen perniagaan, lesen iklan, lesen hiburan awam dan lesen penjaja dalam tempoh dua (2) bulan. 25 25 100 - - 100%
 8. Memproses permohonan lesen bagi aktiviti perniagaan yang tidak berisiko dalam tempoh satu (1) hari bekerja. 29 29 100 - - 100%