MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS Bulan Februari 2018

BIL
PIAGAM PELANGGAN
BIL KESELURUHAN
MENEPATI
PIAGAM
TIDAK MENEPATI
PIAGAM
PENCAPAIAN
BIL
%
BIL
%
1.
Memproses permohonan pelan pemajuan dalam tempoh tiga (3) bulan. 22 18 88.9 4 11.1 88.9%
2.
Memproses permohonan remisi dalam tempoh enam (6) bulan. 165 165 100 - - 100%
3.
Memastikan aduan diberi maklumbalas dalam tempoh satu (1) hari bekerja. 293 264 90.1 29 9.9 90.1%
4.
Pengurusan sisa pepejal.
- Kawasan perumahan tiga (3) kali seminggu
- Kawasan pekan dan perniagaan setiap hari 
39 39 100 - - 100%
5.
Pembersihan Awam.
- Pemotongan rumput sebulan sekali
- pembersihan parit dan saliran sebulan sekali
2 1 50 1 50 50%
6.
Membaikpulih kerosakan kecil pada infrasruktur dalam rezab awam dalam tempoh satu (1) bulan. 40 28 70 12 30 70%
7.
Memproses permohonan lesen perniagaan, lesen iklan, lesen hiburan awam dan lesen penjaja dalam tempoh dua (2) bulan. 24 24 100 - - 100%
 8. Memproses permohonan lesen bagi aktiviti perniagaan yang tidak berisiko dalam tempoh satu (1) hari bekerja. 26 26 100 - - 100%