MENU
Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS Bulan Oktober 2019
 
BIL
PIAGAM PELANGGAN
JUMLAH KESELURUHAN
MENEPATI
PIAGAM
TIDAK MENEPATI
PIAGAM
SEBAB TIDAK DAPAT MENEPATI STANDARD
% KESELURUHAN
BIL
%
BIL
%
CATATAN
PIAGAM YANG MENCAPAI STANDARD
1.
Permohonan serentak diproses dalam tempoh 108 hari dari tarikh permohonan diterima
11
11
100%
-
-
-
100%
2.
Bil cukai taksiran dikeluarkan sebelum 1 januari (penggal pertama) dan 1 julai (penggal kedua)
NIL NIL NIL - - - NIL
3.
Maklum balas terimaan aduan diberi dalam tempoh satu hari bekerja
288
288 100% - -
-
100%
4.
Perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam dilaksanakan oleh Syarikat Konsensi dalam tempoh yang ditetapkan :
 
1. Kutipan sisa domestik
  • Kediaman – tiga kali seminggu
  • Komersial – setiap hari
2. Pemotongan rumput – sekali sebulan
3. Pembersihan longkang – sekali sebulan
100
100
100%
-
-
-
100%
5.
Kerja-kerja pembaikan kerosakan kecil infrastruktur dilaksanakan dalam tempoh satu bulan dari tarikh aduan diterima
50
41 82% 9
18%
  82%
6.
Lesen tidak berisiko dikeluarkan dalam tempoh satu hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima
29
29
100%
- -
-
100%
7.
Melaksanakan program pembangunan masyarakat di Daerah Hulu Selangor tiga bulan sekali
3
3
100%
-
-
-
100%
 8.
 
Permohonan tambahan bangunan yang lengkap melalui buku panduan / pelan setara diproses serta merta
 
13 13
100%
- -
-
100%
9.
Permohonan maklumat pemilik yang lengkap diproses dalam tempoh tiga hari bekerja
  1. Pertukaran nama pemilik
  2. Pertukaran alamat pemilik
224 224 100% - - - 100%
10.
Permohonan pelan landskap diproses dalam tempoh 14 hari bekerja
3 3
100%
- -
-
100%
11.
Pemastian semua server beroperasi 24 jam x tujuh hari dengan sistem uptime tidak kurang daripada 90%
7
7
100%
- -
-
100%
Peratus keseluruhan piagam yang mencapai standard
89%