MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS Bulan Ogos 2018

BIL
PIAGAM PELANGGAN
BIL KESELURUHAN
MENEPATI
PIAGAM
TIDAK MENEPATI
PIAGAM
PENCAPAIAN
BIL
%
BIL
%
1.
Memproses permohonan pelan pemajuan dalam tempoh tiga (3) bulan. 37 37 100 - - 100%
2.
Memproses permohonan remisi dalam tempoh enam (6) bulan. 120 120 100 - - 100%
3.
Memastikan aduan diberi maklumbalas dalam tempoh satu (1) hari bekerja. 202 155 76.7 47 23.3 76.7%
4.
Pengurusan sisa pepejal.
- Kawasan perumahan tiga (3) kali seminggu
- Kawasan pekan dan perniagaan setiap hari 
39 39 100 - - 100%
5.
Pembersihan Awam.
- Pemotongan rumput sebulan sekali
- pembersihan parit dan saliran sebulan sekali
2 1 50 1 50 50%
6.
Membaikpulih kerosakan kecil pada infrasruktur dalam rezab awam dalam tempoh satu (1) bulan. 49 39 79 10 21 79%
7.
Memproses permohonan lesen perniagaan, lesen iklan, lesen hiburan awam dan lesen penjaja dalam tempoh dua (2) bulan. 24 24 100 - - 100%
 8. Memproses permohonan lesen bagi aktiviti perniagaan yang tidak berisiko dalam tempoh satu (1) hari bekerja. 45 45 100 - - 100%