MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS Bulan Mei 2017

BIL
PIAGAM PELANGGAN
BIL KESELURUHAN
MENEPATI
PIAGAM
TIDAK MENEPATI
PIAGAM
PENCAPAIAN
BIL
%
BIL
%
1.
Memproses permohonan pelan pemajuan dalam tempoh tiga (3) bulan. 32 2 6.25 30 93.75 6.25%
2.
Memproses permohonan remisi dalam tempoh enam (6) bulan. 66 66 100 - - 100%
3.
Memastikan aduan diberi maklumbalas dalam tempoh satu (1) hari bekerja. 273 242 88.6 31 11.4 88.6%
4.
Pengurusan sisa pepejal.
- Kawasan perumahan tiga (3) kali seminggu
- Kawasan pekan dan perniagaan setiap hari 
28 28  100 - - 100%
5.
Pembersihan Awam.
- Pemotongan rumput sebulan sekali
- pembersihan parit dan saliran sebulan sekali
39 39 100 - - 100%
6.
Membaikpulih kerosakan kecil pada infrasruktur dalam rezab awam dalam tempoh satu (1) bulan.

6

5 83.3 1 16.7 83.3%
7.
Memproses permohonan lesen perniagaan, lesen iklan, lesen hiburan awam dan lesen penjaja dalam tempoh dua (2) bulan. 58 58 100 - - 100%
 8. Memproses permohonan lesen bagi aktiviti perniagaan yang tidak berisiko dalam tempoh satu (1) hari bekerja. 6 6 100 - - 100%