MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS Bulan Mac 2017

BIL
PIAGAM PELANGGAN
BIL KESELURUHAN
MENEPATI
PIAGAM
TIDAK MENEPATI
PIAGAM
PENCAPAIAN
BIL
%
BIL
%
1.
Memproses permohonan pelan pemajuan dalam tempoh tiga (3) bulan. 8 2 25 6 75 25
2.
Memproses permohonan remisi dalam tempoh enam (6) bulan. 69 69 100 - - 100
3.
Memastikan aduan diberi maklumbalas dalam tempoh satu (1) hari bekerja. 245 293 83.6 48 16.4 83.6
4.
Pengurusan sisa pepejal.
- Kawasan perumahan tiga (3) kali seminggu
- Kawasan pekan dan perniagaan setiap hari 
28 28  100 - - 100%
5.
Pembersihan Awam.
- Pemotongan rumput sebulan sekali
- pembersihan parit dan saliran sebulan sekali
39 39 100 - - 100%
6.
Membaikpulih kerosakan kecil pada infrasruktur dalam rezab awam dalam tempoh satu (1) bulan.

10

8 80 2 20 80
7.
Memproses permohonan lesen perniagaan, lesen iklan, lesen hiburan awam dan lesen penjaja dalam tempoh dua (2) bulan. 59 59 100 - - 100%
 8. Memproses permohonan lesen bagi aktiviti perniagaan yang tidak berisiko dalam tempoh satu (1) hari bekerja. 3 3 100 - - 100%