MENU

Manual Garis Panduan Piawaian Perancangan Negeri Selangor Edisi Ketiga boleh dibeli dengan harga RM 200.00/set di PLAN Malaysia@Selangor, Bangunan Darul Ehsan Shah Alam. Untuk keterangan lanjut sila klik di sini.