MENU

Statistik e-Perkhidmatan 2017

(Januari - Mac 2017)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2017

Jan

%

Feb

%

Mac

%

JUMLAH

1

E-Cadangan/Komen 1 0.0 3 0.1 0 0 4
  2 E-Aduan 75 2.1 125 3.2 98 4.2 298

3

E-Bayar

3,374 95.9 3,683 94.7 2,164 93.2 9,221
4

E-Penyerahan OSC Online

34 1.35 39 1 30 1.3 103
5

E-Pemprosesan OSC Online

34 1.35 39 1 30 1.3 103
6

E-Taksiran

- - - - - - -

 

JUMLAH

3,518 100 3,889 100 2,322 100 9,729

* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2016
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2015
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2014