MENU

Statistik E-Perkhidmatan 2018

(Januari - Mac 2018)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2018

Jan

%

Feb

%

Mac

%

JUMLAH

1

E-Cadangan/Komen 3 0.1 2 0 0 0 5
  2 E-Aduan (SISPAA) 107 2.1 119 1.3 3 0.1 229

3

E-Bayar

4,962 96 9,032 98.1 4,358 97.8 18,352
4

E-Penyerahan OSC Online

44 0.9 27 0.3 47 1.1 118
5

E-Pemprosesan OSC Online

44 0.9 27 0.3 47 1.1 118
6

E-Taksiran

- - - - - - -

 

JUMLAH

5,160 100 9,207 100 4,455 100 18,822

* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2017 
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2016
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2015
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2014