MENU

Statistik E-Perkhidmatan 2019

(Januari - Mac 2019)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2019

Jan

%

Feb

%

Mac

%

JUMLAH

1

E-Cadangan/Komen 0 0 0 0      
  2 E-Aduan (SISPAA) 81 1.61 223 4.43      

3

E-Bayar

4,853 96.37 4,732 94.13      
4

E-Penyerahan OSC Online

51 1.01 36 0.72      
5

E-Pemprosesan OSC Online

51 1.01 36 0.72      
6

E-Taksiran

- - - -      

 

JUMLAH

5,036 100 5,027 100      

* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2018  
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2017 
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2016
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2015
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2014