MENU

(April - Jun 2019)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2019

Apr

%

Mei

%

Jun

%

JUMLAH

1

E-Cadangan/Komen 0 0 0 0 0 0 0

2

E-Aduan (SISPAA) 19 0.64 118 5.5 93 3.47 230

3

E-Bayar

2,862 95.69 2,135 90.1 2,549 94.75 7,546
4

E-Penyerahan OSC Online

55 1.84 58 2.45 24 0.89 137
5

E-Pemprosesan OSC Online

55 1.84 58 2.45 24 0.89 137
6

E-Taksiran

- - - - - - -

 

JUMLAH

2,991 100 2,369 100 2,690 100 8,050