MENU

(April - Jun 2020)

 

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2020

Apr

%

Mei

%

Jun

%

JUMLAH

1

E-Aduan (SISPAA) 43 3 69 3.92 150 7.73 262

2

E-Bayar

1,393 97 1,651 93.9 1,696 87.42 4,740
3

E-Penyerahan OSC Online

- - 19 1.1 47 2.42 66
4

E-Pemprosesan OSC Online

- - 19 1.1 47

2.42

66

 

JUMLAH

1,436 100 1,758 100 1,940 100 5,134