MENU

(April - Jun 2017)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2016

Apr

%

Mei

%

Jun

%

JUMLAH

1

E-Cadangan/Komen 0 0          

2

E-Aduan 96 4.4          

3

E-Bayar

2,038 92.8          
4

E-Penyerahan OSC Online

31 1.4          
5

E-Pemprosesan OSC Online

31 1.4          
6

E-Taksiran

- -          

 

JUMLAH

2,196 100