MENU

(April - Jun 2018)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2018

Apr

%

Mei

%

Jun

%

JUMLAH

1

E-Cadangan/Komen

0

0          

2

E-Aduan (SISPAA) 117 6.2%          

3

E-Bayar

1,643 87.1%          
4

E-Penyerahan OSC Online

63 3.3%          
5

E-Pemprosesan OSC Online

63 3.3%          
6

E-Taksiran

- -          

 

JUMLAH

1,886 100%