MENU

(April - Jun 2017)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2017

Apr

%

Mei

%

Jun

%

JUMLAH

1

E-Cadangan/Komen 0 0 0 0 0 0 0

2

E-Aduan 96 4.4 86 12.8 63 13.8 245

3

E-Bayar

2,038 92.8 482 71.9 312 68.6 2,832
4

E-Penyerahan OSC Online

31 1.4 51 7.6 40 8.8 122
5

E-Pemprosesan OSC Online

31 1.4 51 7.6 40 8.8 122
6

E-Taksiran

- - - - - - -

 

JUMLAH

2,196 100 670 100 455 100 3,321