MENU

(Julai - September 2017)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2017

Jul

%

Ogos

%

Sept

%

JUMLAH

1

E-Cadangan/Komen 2 0.1 2 0.1 2 0.2 6

2

E-Aduan 90 4.2 127 3.1 87 9.9 304

3

E-Bayar

2,021 93.5 3,770 93.8 698 79.2 6,489
4

E-Penyerahan OSC Online

23 1.1 59 1.5 47 5.3 129
5

E-Pemprosesan OSC Online

23 1.1 59 1.5 47 5.3 129
6

E-Taksiran

- - - - - - -

 

JUMLAH

2,159 100 4,017 100 881 100 7,057