MENU

(Julai - September 2017)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2016

Jul

%

Ogos

%

Sept

%

JUMLAH

1

E-Cadangan/Komen 2 0.1 2 0.1      

2

E-Aduan 90 4.2 127 3.1      

3

E-Bayar

2,021 93.5 3,770 93.8      
4

E-Penyerahan OSC Online

23 1.1 59 1.5      
5

E-Pemprosesan OSC Online

23 1.1 59 1.5      
6

E-Taksiran

- - - -      

 

JUMLAH

2,159 100 4,017 100