MENU

(Julai - September 2018)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2018

Jul

%

Ogos

%

Sept

%

JUMLAH

1

E-Cadangan/Komen 0   0        

2

E-Aduan 91 0.7 83 0.6      

3

E-Bayar

12,313 98.5 13,258 98.2      
4

E-Penyerahan OSC Online

49 0.4 39 0.6      
5

E-Pemprosesan OSC Online

49 0.4 39 0.6      
6

E-Taksiran

- - - -      

 

JUMLAH

12,502 100 13,419 100