MENU

(Julai - September 2020)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2020

Jul

%

Ogos

%

Sept

%

JUMLAH

1

E-Aduan 137 1.65 148 2.55 153 4.46 438

2

E-Bayar

8,046 97.12 5,611 96.86 3,251 94.7 16,908
3

E-Penyerahan OSC Online

51 0.62 17 0.29 14 0.41 82
4

E-Pemprosesan OSC Online

51 0.62 17 0.29 14 0.41 82

 

JUMLAH

8,285 100 5,793 100 3,432 100 17,510