MENU

(Julai - September 2018)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2018

Jul

%

Ogos

%

Sept

%

JUMLAH

1

E-Cadangan/Komen 0 0 0 0 0 0 0

2

E-Aduan 91 0.7 83 0.6 70 3.5 244

3

E-Bayar

12,313 98.5 13,258 98.2 1,886 92.9 27,457
4

E-Penyerahan OSC Online

49 0.4 39 0.6 36 1.8 124
5

E-Pemprosesan OSC Online

49 0.4 39 0.6 36 1.8 124
6

E-Taksiran

- - - - - - -

 

JUMLAH

12,502 100 13,419 100 2,028 100 27,949