MENU

(Julai - September 2019)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2019

Jul

%

Ogos

%

Sept

%

JUMLAH

1

E-Cadangan/Komen - - - - - - -

2

E-Aduan

115

4.52 90 3.45 107 5.34 312

3

E-Bayar

2,347 92.18 2,438 93.49 1,783 89.1 6,568
4

E-Penyerahan OSC Online

42 1.65 40 1.53 56 2.8 138
5

E-Pemprosesan OSC Online

42 1.65 40 1.53 56 2.8 138
6

E-Taksiran

- - - - - - -

 

JUMLAH

2,546 100 2,608 100 2,002 100 7,156