MENU

(Julai - September 2019)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2019

Jul

%

Ogos

%

Sept

%

JUMLAH

1

E-Cadangan/Komen - -          

2

E-Aduan

115

4.52          

3

E-Bayar

2,347 92.18          
4

E-Penyerahan OSC Online

42 1.65          
5

E-Pemprosesan OSC Online

42 1.65          
6

E-Taksiran

- -          

 

JUMLAH

2,546 100