MENU

(Oktober-Disember 2019)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2019

Okt

%

Nov

%

Dis

%

JUMLAH

1

E-Cadangan/Komen - - - - - - -

2

E-Aduan 139 7.2 102 5.78 101 5.5 342

3

E-Bayar

1,624 84.1 1,584 89.7 1,638 88.97 4,846
4

E-Penyerahan OSC Online

84 4.35 40 2.3 51 2.77 175
5

E-Pemprosesan OSC Online

84 4.35 40 2.3 51 2.77 175
6

E-Taksiran

- - - - - - -

 

JUMLAH

1,931 100 1,766 100 1,841 100 5,538