MENU

(Oktober-Disember 2020)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2020

Okt

%

Nov

%

Dis

%

JUMLAH

1

E-Aduan              

2

E-Bayar

             
3

E-Penyerahan OSC Online

             
4

E-Pemprosesan OSC Online

             

 

JUMLAH