MENU

(Oktober-Disember 2017)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2017

Okt

%

Nov

%

Dis

%

JUMLAH

1

E-Cadangan/Komen 1 0.1 1 0.1      

2

E-Aduan 124 9.5 101 10.5      

3

E-Bayar

1,086 83 812 84.2      
4

e-Penyerahan OSC Online

49 3.7 25 2.6      
5

E-Pemprosesan OSC Online

49 3.7 25 2.6      
6

E-Taksiran

- - - -      

 

JUMLAH

1,309 100 964 100