MENU

(Oktober-Disember 2017)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2017

Okt

%

Nov

%

Dis

%

JUMLAH

1

E-Cadangan/Komen 1 0.1          

2

E-Aduan 124 9.5          

3

E-Bayar

1,086 83          
4

e-Penyerahan OSC Online

49 3.7          
5

E-Pemprosesan OSC Online

49 3.7          
6

E-Taksiran

- -          

 

JUMLAH

1,309 100