Sabtu 29/01/2022 21:54
MENU

Amalan Persekitaran Berkualiti APB Qe-5S

Tarikh Kemaskini: 02/05/2021

Pelaksanaan APB Qe 5S:
Pembentukan Jawatankuasa 5S telah dibincangkan pada Mesyuarat Penubuhan Jawatankuasa APB 5S. Jawatankuasa adalah seperti berikut :-

1.Jawatankuasa Induk
•Jawatankuasa Induk Pengurusan Tertinggi.

•Jawatankuasa Induk Pelaksana.

2.Jawatankuasa Kerja
•Jawatankuasa Audit Dalam.
•Jawatankuasa Promosi.
•Jawatankuasa Latihan.

Pengwujudan Sudut APB 5S di setiap Jabatan/Bahagian/Unit dilakukan bagi mempamerkan setiap aktiviti-aktiviti APB 5S yang telah dilaksanakan.

Objektif Umum 5S

  1. Menjadikan Kawasan dan Persekitaran MDHS Bersih, Selamat dan Kondusif.
  2. Mewujudkan Sikap Bekerjasama dan Bertoleransi.
  3. Mewujudkan Sistem Kerja Yang Seragam Berdasarkan Nilai-nilai 5S.
 
Objektif Khusus 5S
  1. Memantau peningkatan secara konsisten sebanyak 3-5% melalui kajian kepuasan pekerja bagi persekitaran kerja yang selamat dalam tempoh 2 tahun 
  2. Mengurangkan 85% rungutan pelanggan terhadap perkhidmatan kaunter
  3. Membantu mengurangkan kos pentadbiran sebanyak 5% dengan mengutamakan aspek penjimatan dalam tugas seharian / hakiki dalam tempoh setahun yang telah ditetapkan oleh bahagian
  4. Menambahbaik proses kerja melalui budaya 10 kaizen dalam tempoh 1 tahun
  5. Memastikan tiada laporan kemalangan dilaporkan dalam tempoh pensijilan / memastikan penyelesaian kepada laporan kemalangan boleh diselesaikan segera.

Polis Amalan 5S
MDHS Komited Dalam Amalan 5s Dengan Mewujudkan Persekitaran Kerja Kondusif, Selamat, Ceria Dan Kemas Bagi Melahirkan Budaya Kerja Berkualiti Berteraskan Muafakat Untuk Pemantapan Organisasi

Misi, Visi dan Slogan 5S

Misi
Mencapai Budaya Kerja Berkualiti

Visi
Memperkasakan Amalan 5S

Slogan
“Persekitaran Berkualiti Pemangkin Inovasi”

Persijilan 5S terkini: 29 Disember 2020 – 28 Disember 2021 (sila klik di sini untuk paparan sijil terkini). 

Contact Us