Rabu 22/09/2021 15:51
MENU

Audio

Tarikh Muatnaik: 03/05/2021
1. Lagu Negaraku
Lirik / Sari Kata;
Negaraku
Tanah tumpahnya darahku,
Rakyat hidup
bersatu dan maju,Rahmat bahagia
Tuhan kurniakan,
Raja kita
selamat bertakhta,

Rahmat bahagia
Tuhan kurniakan.
Raja kita
selamat bertakhta

 

2. Lagu Negeri Selangor
Lirik / Sari Kata;

Duli Yang Maha Mulia
Selamat di atas takhta

Allah lanjutkan usia Tuanku
Rakyat mohon restu

Bawah Duli Tuanku
Bahagia selama-lamanya

Aman dan sentosa
Duli Yang Maha Mulia