Khamis 27/01/2022 05:14
MENU

AUDIT AKSES KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA (OKU) DI BANGUNAN-BANGUNAN DI BAWAH PEMANTAUAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT)

Tarikh Muatnaik: 30/08/2019
Tarikh Kemaskini: 11/08/2021

AUDIT AKSES KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA (OKU) DI BANGUNAN-BANGUNAN DI BAWAH PEMANTAUAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT)

Tarikh: 28 – 29 Ogos 2019 (Rabu – Khamis)
Tempat: Pejabat MDHS dan Sekitar Daerah Hulu Selangor

Pihak MDHS telah mengemukakan Laporan Pelaksanaan dan Perancangan Kemudahan OKU kepada pihak KPKT pada Bulan Mei 2019 untuk penyertaan Anugerah Khas Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Prihatin. Berdasarkan laporan yang dikemukakan, pihak KPKT telah memilih MDHS untuk diaudit tahap pematuhan penyediaan kemudahan OKU yang disediakan.
2 Orang Juruaudit daripada Jabatan Kerajaan Tempatan, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan iaitu Puan Sarizah bin Saipin, Jurutera Awam dan Cik Santhini Thamilarasan, Penolong Jurutera Awam telah mengaudit kemudahan yang disediakan oleh pihak MDHS dan juga pihak swasta.
Audit Akses Kemudahan OKU bertujuan untuk menyemak tahap pematuhan pihak perunding/pemaju dalam menyediakan kemudahan akses OKU berdasarkan rekabentuk sejagat dalam pembangunan yang dilaksanakan. Laporan hasil pengauditan juga akan membantu pihak Jawatankuasa Penilai bagi tujuan pemilihan Anugerah PBT Prihatin yang dianjurkan pada setiap tahun oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Contact Us