Rabu 29/09/2021 09:28
MENU

Fungsi

Tarikh Kemaskini: 02/05/2021

Pihak berkuasa tempatan adalah kerajaan diperingkat tempatan yang bertanggungjawab untuk memberi perkhidmatan dan melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial, fizikal dan persekitaran bandar mengikut sempadan pentadbiran yang telah diwartakan.

Disamping bertanggungjawab kepada Kerajaan Negeri, Kerajaan Tempatan juga berperanan memberi perkhidmatan seperti berikut:

  • Pembekal Perkhidmatan
  • Pihak Berkuasa Perancang Tempatan
  • Pemangkin Pembangunan Sosial & Ekonomi
  • Pelindung Alam Sekitar Bandar
  • Pengutip Hasil Cukai