Selasa 25/01/2022 09:18
MENU

Kilang ternakan ayam daging dikenakan tindakan oleh Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS)

Tarikh Kemaskini: 02/05/2021

Sebuah kilang ternakan ayam daging dikenakan tindakan oleh Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS) selepas dipercayai menjadi punca kacauganggu lalat yang berlaku di kawasan Kampung Sungai Jang, Kerling.

Siasatan telah dijalankan oleh pihak Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS) bersama Pejabat Tanah dan Daerah Hulu Selangor (PTDHS) ke atas premis berkenaan ekoran aduan oleh penduduk sekitar tentang kacauganggu lalat yang berlaku di kawasan berhampiran terutamanya di kawasan perkampungan Orang Asli Sg. Jang, Kerling.

Semasa siasatan dijalankan, premis melaksanakan aktiviti ternakan ayam daging sebanyak 140,000 ekor dengan keluasan kawasan seluas 0.186 ekar. Hasil siasatan mendapati premis mempunyai kelulusan Kebenaran Merancang (KM) oleh pihak Majlis untuk bangunan sedia ada di tapak tetapi tiada pindaan pelan lulus bagi tambahan reban.

Pemilik premis pernah membuat permohonan pindaan KM pada akhir tahun 2019. Walau bagaimanapun, pemohon diminta untuk mendapatkan ulasan Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) terlebih dahulu bagi reka bentuk kolam tadahan mereka.

Selain itu, premis juga didapati tidak mempunyai lesen perniagaan yang sah serta tiada pelan bangunan. Premis turut gagal menyediakan kawasan pelupusan sisa tinja dan kolam rawatan air mengikut garis panduan yang ditetapkan.
Tindakan telah diambil oleh pihak Majlis dengan mengeluarkan notis kacau ganggu dan kompaun berkaitan kacauganggu lalat, kompaun beroperasi tanpa lesen, dan juga premis membina bangunan tanpa kebenaran Majlis.

Amaran telah diberikan kepada pihak premis untuk memperbaiki kawalan lalat didalam premis serta tempoh 7 hari diberikan kepada pemilik premis untuk memastikan kacauganggu lalat dikurangkan kepada kadar minima dan melaksanakan pelupusan sisa tinja mengikut syarat Kebenaran Merancang (KM) yang telah ditetapkan.

Pihak Majlis akan sentiasa memantau perkembangan premis ini untuk memastikan premis mengambil tindakan yang diarahkan dalam tempoh yang diberikan oleh pihak Majlis. Sekiranya pemilik premis ingkar, premis berkenaan boleh dikenakan tindakan penutupan premis selama 14 hari dan boleh dibawa ke mahkamah diatas kesalahan menyebabkan kacauganggu kepada penduduk dan alam sekitar.

Contact Us