Selasa 25/01/2022 07:29
MENU

Majlis Persada Inovasi Perkhidmatan Awam Negeri Selangor (MPIPANS)

Tarikh Kemaskini: 01/05/2021

Sesi pemeriksaan projek (fizikal) Majlis Persada Inovasi Perkhidmatan Awam Negeri Selangor (MPIPANS) tahun 2020 berlangsung pada 28 – 29 September 2020 bertempat di Auditorium Dewan Jubli Perak, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam. MDHS telah menghantar dua kumpulan iaitu Kumpulan The UKV daripada Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam dengan produk Super Tangguk serta Kumpulan D’Inovator daripada Jabatan Kejuruteraan dengan produk Ezy-M.

Contact Us