MENU

Kualiti di Majlis Daerah Hulu Selangor:

1. MS ISO 9001: 2008 (pada tahun 2017 ke arah MS ISO 9001:2015)

2. Amalan Persekitaran Berkualiti APB QE 5S (telah mendapat persijilan pada 7 April 2016)

 

Pelan Strategik:

1. Pelan Strategik Majlis Daerah Hulu Selangor 2013-2018

2. Pelan Strategik Teknologi Maklumat 2016-2020

 

Inovasi

1. Kumpulan Inovatif dan Kreatif Horizon (KIKH)