MENU

 

YBhg. Tuan Dr. Mohd Azhar bin Mohamed Ali, S.M.S, A.I.S, P.J.K.   

 

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera

 

Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada pengunjung-pengunjung laman web Majlis Daerah Hulu Selangor. Laman web rasmi  Majlis Daerah Hulu Selangor merupakan medium capaian pantas bagi mengetahui informasi semasa perkhidmatan, aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan, serta aplikasi atau laman web dalam talian yang telah disediakan oleh Majlis Daerah Hulu Selangor seperti CEPat, e-Penyerahan  OSC Online, e-Tempahan Dewan dan lain-lain.

 

Majlis Daerah Hulu Selangor amat komited dalam memberikan perkhidmatan pengurusan yang efisien, berkualiti serta bertanggungjawab bagi memastikan kepuasan pelanggan dapat dipenuhi. Bagi meningkatkan lagi pencapaian Majlis Daerah Hulu Selangor di samping meningkatkan pencapaian Negeri Selangor sebagai negeri maju, Majlis Daerah Hulu Selangor telah merangka Rancangan Tempatan Daerah Hulu Selangor 2035 yang dijadikan sebagai panduan dan rujukan kepada segenap lapisan masyarakat dalam menentukan corak pembangunan semasa dan akan datang di dalam daerah ini. Ianya adalah keperluan yang perlu disediakan ke arah mewujudkan pembangunan daerah yang mampan, pintar dan mesra pelabur.

 

Majlis Daerah Hulu Selangor turut mensasarkan Daerah Hulu Selangor sebagai sebuah Bandar Rendah Karbon selaras dengan Pelan Strategik Majlis Daerah Hulu Selangor 2019-2023. Pelbagai inisiatif telah dibuat dengan menerapkan unsur-unsur teknologi hijau dan pengurangan karbon di dalam aktiviti dan program yang dianjurkan. Antaranya Hari Tanpa Kenderaan, Eco Free Market, Kebun Komuniti, Program Kitar Semula dan sebagainya. Sebagai Pihak Berkuasa Tempatan, Majlis Daerah Hulu Selangor komited melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menaik taraf perbandaran serta kemajuan dan memodenkan daerah Hulu Selangor.

 

Akhir kata, dikesempatan ini,  saya mengucapkan tahniah dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua warga kerja Majlis Daerah Hulu Selangor, Ahli-Ahli Majlis serta pelanggan yang telah bersama-sama menyumbang kepada kecemerlangan yang telah dikecapi oleh Majlis Daerah Hulu Selangor sebelum ini. Adalah diharapkan agar warga kerja Majlis Daerah Hulu Selangor dapat menjalankan tugas dengan penuh integriti dan berdedikasi bagi terus memacu kecemerlangan pada tahun 2021 dan tahun-tahun seterusnya.