MENU

 

Prestasi Pencapaian Piagam Pelanggan dipaparkan setiap bulan

bermula Januari hingga Disember 2021

Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS Bulan Jun 2021

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

JUMLAH KESELURUHAN

MENEPATI
PIAGAM

TIDAK MENEPATI
PIAGAM

SEBAB TIDAK DAPAT MENEPATI STANDARD

% KESELURUHAN

BIL

%

BIL

%

CATATAN

PIAGAM YANG MENCAPAI STANDARD

1.

Keputusan permohonan serentak dalam tempoh 99 hari dari tarikh permohonan diterima

4

4

100%

0

0%

 

100%

2.

Bil cukai taksiran dikeluarkan sebelum 1 januari (penggal pertama) dan 1 julai (penggal kedua)

77,528

77,528

100%

0

0%

 

100%

3.

Maklumbalas terimaan aduan diberi dalam tempoh satu hari bekerja bagi aduan yang lengkap

256

254

99%

2

1%

 

99%

4.

1. Pemantauan terhadap pihak konsensi jpsppa melaksanakan tugas seperti perjanjian dalam kontrak seperti berikut:

 

a) Kediaman – tiga kali seminggu

 

b) Komersial – setiap hari

 

2. Pemotongan rumput – sekali sebulan

 

3. Pembersihan longkang – sekali sebulan

 

4. Kutipan sampah pukal - sekali seminggu

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

34

 

 

34

 

 

34

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

34

 

 

34

 

 

34

 

 

 

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

0

0%

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

5.

Kerja-kerja pembaikan kerosakan kecil infrastruktur dilaksanakan dalam tempoh satu bulan dari tarikh aduan diterima

44

30

68%

10

23%

 

68%

6.

Keputusan permohonan lesen tidak berisiko - 1 hari bekerja

9

9

100%

0

0%

 

100%

7.

Keputusan / kelulusan bagi permohonan tambahan bangunan melalui buku panduan / pelan setara serta-merta

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

 

NIL

 8.

 

Pertukaran / pengemaskinian nama atau alamat pemilik dalam tempoh tiga hari bekerja

 

26

26

100%

0

0%

 

100%

9.

Keputusan permohonan pelan landskap dalam tempoh 14 hari bekerja

 

NIL

NIL

NIL

NIL NIL  

NIL

10.

Pemastian semua server beroperasi 24 jam x 7 hari dengan sistem downtime tidak lebih daripada 5% atau 1 hari bekerja

8

8

100%

0

0%

 

100%

Peratus keseluruhan piagam yang mencapai standard

97%

* Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2020 
* Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2019 
* Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2018 
* Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2017
* Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2016
* Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2015
* Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2014