MENU

Kemudahan Disediakan: Chalet (11 Unit), Dewan, Tapak Perkhemahan Individu/Berkumpulan dan Tandas.

Alamat :

Kem Percutian dan Perkhemahan Desa Selesa,
Jalan Escot Estate, Ulu Bernam,
35900 Tg. Malim.
No. H/P : 012-3645841, 012-6227325