MENU
 1. U.U.K. Peruntukan Mengenai Lesen Bersesama MDHS 1992
 2. U.U.K. Kerja di Jalan (MDHS) 1996
 3. U.U.K. (Mengkompaun kesalahan-kesalahan) (MDHS) Akta Jalan, Parit & Bangunan 2005
 4. U.U.K. (Mengkompaun kesalahan-kesalahan) (MDHS) Akta Kerajaan Tempatan 2005
 5. U.U.K. Taman (MDHS) 2005
 6. U.U.K. Vandalism (MDHS) 2005
 7. U.U.K. Tandas Awam (MDHS) 2005
 8. U.U.K. Tanah Perkuburan Islam (MDHS) 2005
 9. U.U.K. Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MDHS) 2005
 10. U.U.K. Pusat Siber & Kafe Siber (MDHS) 2007
 11. U.U.K. Krematorium (MDHS) 2007
 12. U.U.K. Pasar (MDHS) 2007
 13. U.U.K. Pelesenan Anjing & Rumah Pembiakan Anjing (MDHS) 2007
 14. U.U.K. Iklan (MDHS) 2007
 15. U.U.K. Iklan Pilihanraya (MDHS) 2007
 16. U.U.K. Pemungutan, Pembuangan & Pelupusan Sampah-Sarap (MDHS) 2007
 17. U.U.K. Penjaja (MDHS) 2007
 18. U.U.K. Kerja Tanah (MDHS) 2007
 19. U.U.K. Pelesenan Tred, Perniagaan & Perindustrian (MDHS) 2007
 20. U.U.K. Pelesenan Establisymen Makanan (MDHS) 2007
 21. U.U.K. Pengendali Makanan (MDHS) 2007
 22. U.U.K. Pusat Kecantikan & Penjagaan Kesihatan (MDHS) 2013
 23. U.U.K. Kolam Renang (MDHS) 2013
 24. U.U.K. Hotel (MDHS) 2013
 25. U.U.K. Pusat Sukan Persendirian (MDHS) 2013
 26. U.U.K. Penternakan Burung Walit & Perusahaan Sarang Burung Walit (MDHS) 2013
 27. Perintah Tetap (Mesyuarat) (MDHS) 2007
 28. Perintah Pengangkutan Jalan Peruntukan Tempat Letak Kereta (MDHS) 2007
 29. Kaedah-Kaedah Pekerja (Kelakuan dan Tatatertib) (MDHS) 1995