MENU
Statistik E-Perkhidmatan
     Januari hingga Disember 2021
 
     (Januari - Mac 2021)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2021

Jan

%

Feb

%

Mac

%

JUMLAH

1

E-Aduan (SISPAA)

145

1.5

113

0.9

159

2.1

417

  2

E-Bayar

9,631

96.9

12,933

98.3

7,405

96.7

29,969

3

E-OSC Online

47

0.5

33

0.3

49

0.6

129

4

E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat)

114

1.1

78

0.6

44

0.6

236

 

JUMLAH

9,937

100%

13,157

100%

7,657

100%

30,751

* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2020
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2019
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2018  
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2017 
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2016
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2015
* Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2014

 

 
 

(April - Jun 2021)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2021

Apr

%

Mei

%

Jun

%

JUMLAH

1

E-Aduan (SISPAA)

172

3.6 155 7.1 197 11.7

524

2

E-Bayar

4,488

94 1,990 91.3 1,443 85.6

7,921

3

E-OSC Online

81

1.7 15 0.7 5 0.3

101

4

E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat)

32

0.7 20 0.9 40 2.4

92

 

JUMLAH

4,773

100 2,180 100 1,685 100

8,638

 
 
 

 

(Julai - September 2021)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2021

Jul

%

Ogos

%

Sept

%

JUMLAH

1

E-Aduan

 

         

 

2

E-Bayar

 

         

 

3

E-OSC Online

 

         

 

4

E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat)

 

         

 

 

JUMLAH

 

         

 

 

 

 

 

(Oktober-Disember 2021)

Bil

Nama E-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Tahun 2021

Okt

%

Nov

%

Dis

%

JUMLAH

1

E-Aduan

 

         

 

2

E-Bayar

 

         

 

3

E-OSC Online

 

         

 

4

E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat)

 

         

 

 

JUMLAH