MENU

Kenyataan Penting

  1. Jumlah wang yang kena dibayar bagi setengah tahun pertama hendaklah dibayar sebelum 28hb. FEBRUARI manakala bagi setengah tahun kedua hendaklah dibayar sebelum 31hb. OGOS pada tahun yang berkenaan.
  2. Jika mana-mana jumlah wang itu atau mana-mana bahagiannya seperti (1) diatas masih terhutang dan belum dibayar didalam tempoh yang dinyatakan pada (1) diatas, jumlah wang itu adalah disifatkan sebagai suatu tunggakan dan boleh dituntut beserta dengan apa-apa bayaran yang ditetapkan mengikut Seksyen 147 dan 148 Akta Kerajaan Tempatan 1976 atau melalui tindakan mahkamah mengikut Seksyen 156 Akta yang sama.
  3. Akta Kerajaan Tempatan 1976 Seksyen 152 memperuntukkan semua kos bagi apa-apa tindakan untuk menuntut tunggakan boleh dituntut seolah-olah kos itu menjadi sebahagian daripada tunggakan.
  4. Menurut Akta Kerajaan Tempatan 1976 Seksyen 160, segala pindahmilik harta hendaklah dimaklumkan kepada pihak Majlis dalam tempoh 3 bulan dengan mengisi Borang I/J yang boleh didapati di Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta Majlis Daerah Hulu Selangor.