Sabtu 29/01/2022 22:19
MENU

Operasi Perobohan terhadap halangan di kawasan harta bersama (binaan garaj tanpa kebenaran)

Tarikh Kemaskini: 02/05/2021

Operasi Perobohan terhadap halangan di kawasan harta bersama (binaan garaj tanpa kebenaran)

Kegagalan pemilik petak untuk mematuhi 3 notis yang telah dikeluarkan oleh JMB Seri Inai yang diwakili oleh Ejen pengurusan berdaftar GVR Property Management and Services sebelum ini telah membawa kepada operasi perobohan pada binaan tanpa kebenaran tersebut yang telah diadakan semalam di Pangsapuri Seri Inai, Bukit Sentosa.

Tindakan penguatkuasaan ini adalah berikutan daripada aduan bertulis oleh pemilik-pemilik petak di pangsapuri ini berkenaan masalah “cop parkir” dan binaan garaj tanpa kebenaran yang semakin berleluasa. Kesalahan ini adalah dibawah subperenggan 20(1) dan 25(4) Jadual Ketiga Undang-Undang Kecil, Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Penyenggaraan dan Pengurusan) 2015.

Operasi perobohan ini telah dilaksanakan oleh ejen pengurusan GVR Property Management and Services ini turut melibatkan 18 orang anggota Majlis Daerah Hulu Selangor yang terdiri daripada Jabatan Penguatkuasaan, Jabatan Bangunan, Bahagian Pesuruhjaya Bangunan (COB) dan dua orang anggota Balai Polis Bukit Sentosa.

Majlis Daerah Hulu Selangor menggalakkan semua JMB dan MC agar dapat menguatkuasakan Undang-Undang Kecil di kawasan pemajuan mereka agar dapat menyelesaikan masalah-masalah serta aduan yang timbul akibat pelanggaran Undang-Undang Kecil tersebut.

Contact Us