Khamis 27/01/2022 05:20
MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan

Tarikh Kemaskini: 10/10/2021

Prestasi Pencapaian Piagam Pelanggan dipaparkan setiap bulan bermula Januari hingga Disember 2021

Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS Bulan September 2021

BIL

PIAGAM PELANGGAN

JUMLAH KESELURUHAN

MENEPATI
PIAGAM

TIDAK MENEPATI
PIAGAM

SEBAB TIDAK DAPAT MENEPATI STANDARD % KESELURUHAN

BIL

%

BIL

%

CATATAN PIAGAM YANG MENCAPAI STANDARD

1.

Keputusan permohonan serentak dalam tempoh 99 hari dari tarikh permohonan diterima 6 6 100% 0 0%   100%

2.

Bil cukai taksiran dikeluarkan sebelum 1 januari (penggal pertama) dan 1 julai (penggal kedua) NIL NIL NIL NIL NIL   NIL

3.

Maklumbalas terimaan aduan diberi dalam tempoh satu hari bekerja bagi aduan yang lengkap 302 300 99% 2 1%   99%

4.

1. Pemantauan terhadap pihak konsensi jpsppa melaksanakan tugas seperti perjanjian dalam kontrak seperti berikut:

 

a) Kediaman – tiga kali seminggu

 

b) Komersial – setiap hari

 

2. Pemotongan rumput – sekali sebulan

 

3. Pembersihan longkang – sekali sebulan

 

4. Kutipan sampah pukal – sekali seminggu

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

34

 

 

34

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

34

 

 

34

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

 

100%

0 0%  

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

 

100%

5.

Kerja-kerja pembaikan kerosakan kecil infrastruktur dilaksanakan dalam tempoh satu bulan dari tarikh aduan diterima 70 46 64% 25 36%   64%

6.

Keputusan permohonan lesen tidak berisiko – 1 hari bekerja 39 39 100% 0 0%   100%

7.

Keputusan / kelulusan bagi permohonan tambahan bangunan melalui buku panduan / pelan setara serta-merta 42 42 100% 0 0%   100%
 8.

 

Pertukaran / pengemaskinian nama atau alamat pemilik dalam tempoh tiga hari bekerja

 

377 377 100% 0 0%   100%
9.

Keputusan permohonan pelan landskap dalam tempoh 14 hari bekerja

 

1 1 100% 0 0%   100%
10. Pemastian semua server beroperasi 24 jam x 7 hari dengan sistem downtime tidak lebih daripada 5% atau 1 hari bekerja 8 8 100% 0 0%   100%
Peratus keseluruhan piagam yang mencapai standard 97%
Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS Bulan Ogos 2021

BIL

PIAGAM PELANGGAN

JUMLAH KESELURUHAN

MENEPATI
PIAGAM

TIDAK MENEPATI
PIAGAM

SEBAB TIDAK DAPAT MENEPATI STANDARD % KESELURUHAN

BIL

%

BIL

%

CATATAN PIAGAM YANG MENCAPAI STANDARD

1.

Keputusan permohonan serentak dalam tempoh 99 hari dari tarikh permohonan diterima 6 6 100% 0 0%   100%

2.

Bil cukai taksiran dikeluarkan sebelum 1 januari (penggal pertama) dan 1 julai (penggal kedua) NIL NIL NIL NIL NIL   NIL

3.

Maklumbalas terimaan aduan diberi dalam tempoh satu hari bekerja bagi aduan yang lengkap 302 300 99% 2 1%   99%

4.

1. Pemantauan terhadap pihak konsensi jpsppa melaksanakan tugas seperti perjanjian dalam kontrak seperti berikut:

 

a) Kediaman – tiga kali seminggu

 

b) Komersial – setiap hari

 

2. Pemotongan rumput – sekali sebulan

 

3. Pembersihan longkang – sekali sebulan

 

4. Kutipan sampah pukal – sekali seminggu

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

34

 

 

34

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

34

 

 

34

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

 

100%

0 0%  

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

 

100%

5.

Kerja-kerja pembaikan kerosakan kecil infrastruktur dilaksanakan dalam tempoh satu bulan dari tarikh aduan diterima 70 46 64% 25 36%   64%

6.

Keputusan permohonan lesen tidak berisiko – 1 hari bekerja 39 39 100% 0 0%   100%

7.

Keputusan / kelulusan bagi permohonan tambahan bangunan melalui buku panduan / pelan setara serta-merta 42 42 100% 0 0%   100%
 8.

 

Pertukaran / pengemaskinian nama atau alamat pemilik dalam tempoh tiga hari bekerja

 

377 377 100% 0 0%   100%
9.

Keputusan permohonan pelan landskap dalam tempoh 14 hari bekerja

 

1 1 100% 0 0%   100%
10. Pemastian semua server beroperasi 24 jam x 7 hari dengan sistem downtime tidak lebih daripada 5% atau 1 hari bekerja 8 8 100% 0 0%   100%
Peratus keseluruhan piagam yang mencapai standard 97%
Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS Bulan Julai 2021

BIL

PIAGAM PELANGGAN

JUMLAH KESELURUHAN

MENEPATI
PIAGAM

TIDAK MENEPATI
PIAGAM

SEBAB TIDAK DAPAT MENEPATI STANDARD % KESELURUHAN

BIL

%

BIL

%

CATATAN PIAGAM YANG MENCAPAI STANDARD

1.

Keputusan permohonan serentak dalam tempoh 99 hari dari tarikh permohonan diterima 6 6 100% 0 0%   100%

2.

Bil cukai taksiran dikeluarkan sebelum 1 januari (penggal pertama) dan 1 julai (penggal kedua) NIL NIL NIL NIL NIL   NIL

3.

Maklumbalas terimaan aduan diberi dalam tempoh satu hari bekerja bagi aduan yang lengkap 302 300 99% 2 1%   99%

4.

1. Pemantauan terhadap pihak konsensi jpsppa melaksanakan tugas seperti perjanjian dalam kontrak seperti berikut:

 

a) Kediaman – tiga kali seminggu

 

b) Komersial – setiap hari

 

2. Pemotongan rumput – sekali sebulan

 

3. Pembersihan longkang – sekali sebulan

 

4. Kutipan sampah pukal – sekali seminggu

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

34

 

 

34

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

34

 

 

34

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

 

100%

0 0%  

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

 

100%

5.

Kerja-kerja pembaikan kerosakan kecil infrastruktur dilaksanakan dalam tempoh satu bulan dari tarikh aduan diterima 70 46 64% 25 36%   64%

6.

Keputusan permohonan lesen tidak berisiko – 1 hari bekerja 39 39 100% 0 0%   100%

7.

Keputusan / kelulusan bagi permohonan tambahan bangunan melalui buku panduan / pelan setara serta-merta 42 42 100% 0 0%   100%
 8.

 

Pertukaran / pengemaskinian nama atau alamat pemilik dalam tempoh tiga hari bekerja

 

377 377 100% 0 0%   100%
9.

Keputusan permohonan pelan landskap dalam tempoh 14 hari bekerja

 

1 1 100% 0 0%   100%
10. Pemastian semua server beroperasi 24 jam x 7 hari dengan sistem downtime tidak lebih daripada 5% atau 1 hari bekerja 8 8 100% 0 0%   100%
Peratus keseluruhan piagam yang mencapai standard 97%
Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS Bulan Jun 2021

BIL

PIAGAM PELANGGAN

JUMLAH KESELURUHAN

MENEPATI
PIAGAM

TIDAK MENEPATI
PIAGAM

SEBAB TIDAK DAPAT MENEPATI STANDARD % KESELURUHAN

BIL

%

BIL

%

CATATAN PIAGAM YANG MENCAPAI STANDARD

1.

Keputusan permohonan serentak dalam tempoh 99 hari dari tarikh permohonan diterima 6 6 100% 0 0%   100%

2.

Bil cukai taksiran dikeluarkan sebelum 1 januari (penggal pertama) dan 1 julai (penggal kedua) NIL NIL NIL NIL NIL   NIL

3.

Maklumbalas terimaan aduan diberi dalam tempoh satu hari bekerja bagi aduan yang lengkap 302 300 99% 2 1%   99%

4.

1. Pemantauan terhadap pihak konsensi jpsppa melaksanakan tugas seperti perjanjian dalam kontrak seperti berikut:

 

a) Kediaman – tiga kali seminggu

 

b) Komersial – setiap hari

 

2. Pemotongan rumput – sekali sebulan

 

3. Pembersihan longkang – sekali sebulan

 

4. Kutipan sampah pukal – sekali seminggu

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

34

 

 

34

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

34

 

 

34

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

 

100%

0 0%  

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

 

100%

5.

Kerja-kerja pembaikan kerosakan kecil infrastruktur dilaksanakan dalam tempoh satu bulan dari tarikh aduan diterima 70 46 64% 25 36%   64%

6.

Keputusan permohonan lesen tidak berisiko – 1 hari bekerja 39 39 100% 0 0%   100%

7.

Keputusan / kelulusan bagi permohonan tambahan bangunan melalui buku panduan / pelan setara serta-merta 42 42 100% 0 0%   100%
 8.

 

Pertukaran / pengemaskinian nama atau alamat pemilik dalam tempoh tiga hari bekerja

 

377 377 100% 0 0%   100%
9.

Keputusan permohonan pelan landskap dalam tempoh 14 hari bekerja

 

1 1 100% 0 0%   100%
10. Pemastian semua server beroperasi 24 jam x 7 hari dengan sistem downtime tidak lebih daripada 5% atau 1 hari bekerja 8 8 100% 0 0%   100%
Peratus keseluruhan piagam yang mencapai standard 97%
Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS Bulan Mei 2021

BIL

PIAGAM PELANGGAN

JUMLAH KESELURUHAN

MENEPATI
PIAGAM

TIDAK MENEPATI
PIAGAM

SEBAB TIDAK DAPAT MENEPATI STANDARD % KESELURUHAN

BIL

%

BIL

%

CATATAN PIAGAM YANG MENCAPAI STANDARD

1.

Keputusan permohonan serentak dalam tempoh 99 hari dari tarikh permohonan diterima 6 6 100% 0 0%   100%

2.

Bil cukai taksiran dikeluarkan sebelum 1 januari (penggal pertama) dan 1 julai (penggal kedua) NIL NIL NIL NIL NIL   NIL

3.

Maklumbalas terimaan aduan diberi dalam tempoh satu hari bekerja bagi aduan yang lengkap 302 300 99% 2 1%   99%

4.

1. Pemantauan terhadap pihak konsensi jpsppa melaksanakan tugas seperti perjanjian dalam kontrak seperti berikut:

 

a) Kediaman – tiga kali seminggu

 

b) Komersial – setiap hari

 

2. Pemotongan rumput – sekali sebulan

 

3. Pembersihan longkang – sekali sebulan

 

4. Kutipan sampah pukal – sekali seminggu

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

34

 

 

34

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

34

 

 

34

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

 

100%

0 0%  

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

 

100%

5.

Kerja-kerja pembaikan kerosakan kecil infrastruktur dilaksanakan dalam tempoh satu bulan dari tarikh aduan diterima 70 46 64% 25 36%   64%

6.

Keputusan permohonan lesen tidak berisiko – 1 hari bekerja 39 39 100% 0 0%   100%

7.

Keputusan / kelulusan bagi permohonan tambahan bangunan melalui buku panduan / pelan setara serta-merta 42 42 100% 0 0%   100%
 8.

 

Pertukaran / pengemaskinian nama atau alamat pemilik dalam tempoh tiga hari bekerja

 

377 377 100% 0 0%   100%
9.

Keputusan permohonan pelan landskap dalam tempoh 14 hari bekerja

 

1 1 100% 0 0%   100%
10. Pemastian semua server beroperasi 24 jam x 7 hari dengan sistem downtime tidak lebih daripada 5% atau 1 hari bekerja 8 8 100% 0 0%   100%
Peratus keseluruhan piagam yang mencapai standard 97%
Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS Bulan April 2021

BIL

PIAGAM PELANGGAN

JUMLAH KESELURUHAN

MENEPATI
PIAGAM

TIDAK MENEPATI
PIAGAM

SEBAB TIDAK DAPAT MENEPATI STANDARD % KESELURUHAN

BIL

%

BIL

%

CATATAN PIAGAM YANG MENCAPAI STANDARD

1.

Keputusan permohonan serentak dalam tempoh 99 hari dari tarikh permohonan diterima 6 6 100% 0 0%   100%

2.

Bil cukai taksiran dikeluarkan sebelum 1 januari (penggal pertama) dan 1 julai (penggal kedua) NIL NIL NIL NIL NIL   NIL

3.

Maklumbalas terimaan aduan diberi dalam tempoh satu hari bekerja bagi aduan yang lengkap 302 300 99% 2 1%   99%

4.

1. Pemantauan terhadap pihak konsensi jpsppa melaksanakan tugas seperti perjanjian dalam kontrak seperti berikut:

 

a) Kediaman – tiga kali seminggu

 

b) Komersial – setiap hari

 

2. Pemotongan rumput – sekali sebulan

 

3. Pembersihan longkang – sekali sebulan

 

4. Kutipan sampah pukal – sekali seminggu

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

34

 

 

34

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

34

 

 

34

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

 

100%

0 0%  

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

 

100%

5.

Kerja-kerja pembaikan kerosakan kecil infrastruktur dilaksanakan dalam tempoh satu bulan dari tarikh aduan diterima 70 46 64% 25 36%   64%

6.

Keputusan permohonan lesen tidak berisiko – 1 hari bekerja 39 39 100% 0 0%   100%

7.

Keputusan / kelulusan bagi permohonan tambahan bangunan melalui buku panduan / pelan setara serta-merta 42 42 100% 0 0%   100%
 8.

 

Pertukaran / pengemaskinian nama atau alamat pemilik dalam tempoh tiga hari bekerja

 

377 377 100% 0 0%   100%
9.

Keputusan permohonan pelan landskap dalam tempoh 14 hari bekerja

 

1 1 100% 0 0%   100%
10. Pemastian semua server beroperasi 24 jam x 7 hari dengan sistem downtime tidak lebih daripada 5% atau 1 hari bekerja 8 8 100% 0 0%   100%
Peratus keseluruhan piagam yang mencapai standard 97%
Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS Bulan Mac 2021

BIL

PIAGAM PELANGGAN

JUMLAH KESELURUHAN

MENEPATI
PIAGAM

TIDAK MENEPATI
PIAGAM

SEBAB TIDAK DAPAT MENEPATI STANDARD % KESELURUHAN

BIL

%

BIL

%

CATATAN PIAGAM YANG MENCAPAI STANDARD

1.

Keputusan permohonan serentak dalam tempoh 99 hari dari tarikh permohonan diterima 6 6 100% 0 0%   100%

2.

Bil cukai taksiran dikeluarkan sebelum 1 januari (penggal pertama) dan 1 julai (penggal kedua) NIL NIL NIL NIL NIL   NIL

3.

Maklumbalas terimaan aduan diberi dalam tempoh satu hari bekerja bagi aduan yang lengkap 302 300 99% 2 1%   99%

4.

1. Pemantauan terhadap pihak konsensi jpsppa melaksanakan tugas seperti perjanjian dalam kontrak seperti berikut:

 

a) Kediaman – tiga kali seminggu

 

b) Komersial – setiap hari

 

2. Pemotongan rumput – sekali sebulan

 

3. Pembersihan longkang – sekali sebulan

 

4. Kutipan sampah pukal – sekali seminggu

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

34

 

 

34

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

34

 

 

34

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

 

100%

0 0%  

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

 

100%

5.

Kerja-kerja pembaikan kerosakan kecil infrastruktur dilaksanakan dalam tempoh satu bulan dari tarikh aduan diterima 70 46 64% 25 36%   64%

6.

Keputusan permohonan lesen tidak berisiko – 1 hari bekerja 39 39 100% 0 0%   100%

7.

Keputusan / kelulusan bagi permohonan tambahan bangunan melalui buku panduan / pelan setara serta-merta 42 42 100% 0 0%   100%
 8.

 

Pertukaran / pengemaskinian nama atau alamat pemilik dalam tempoh tiga hari bekerja

 

377 377 100% 0 0%   100%
9.

Keputusan permohonan pelan landskap dalam tempoh 14 hari bekerja

 

1 1 100% 0 0%   100%
10. Pemastian semua server beroperasi 24 jam x 7 hari dengan sistem downtime tidak lebih daripada 5% atau 1 hari bekerja 8 8 100% 0 0%   100%
Peratus keseluruhan piagam yang mencapai standard 97%
Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS Bulan Februari 2021

BIL

PIAGAM PELANGGAN

JUMLAH KESELURUHAN

MENEPATI
PIAGAM

TIDAK MENEPATI
PIAGAM

SEBAB TIDAK DAPAT MENEPATI STANDARD

% KESELURUHAN

BIL

%

BIL

%

CATATAN

PIAGAM YANG MENCAPAI STANDARD

1.

Keputusan permohonan serentak dalam tempoh 99 hari dari tarikh permohonan diterima

3

3

100%

0

0%

 

100%

2.

Bil cukai taksiran dikeluarkan sebelum 1 januari (penggal pertama) dan 1 julai (penggal kedua)

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

 

NIL

3.

Maklumbalas terimaan aduan diberi dalam tempoh satu hari bekerja bagi aduan yang lengkap

191

185

97%

6

3%

 

97%

4.

1. Pemantauan terhadap pihak konsensi jpsppa melaksanakan tugas seperti perjanjian dalam kontrak seperti berikut:

 

a) Kediaman – tiga kali seminggu

 

b) Komersial – setiap hari

 

2. Pemotongan rumput – sekali sebulan

 

3. Pembersihan longkang – sekali sebulan

 

4. Kutipan sampah pukal – sekali seminggu

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

34

 

 

34

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

34

 

 

34

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

 

100%

0

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

 

100%

5.

Kerja-kerja pembaikan kerosakan kecil infrastruktur dilaksanakan dalam tempoh satu bulan dari tarikh aduan diterima

46

40

87%

6

13%

 

87%

6.

Keputusan permohonan lesen tidak berisiko – 1 hari bekerja

8

8

100%

0

0%

 

100%

7.

Keputusan / kelulusan bagi permohonan tambahan bangunan melalui buku panduan / pelan setara serta-merta

26

26

100%

0

0%

 

100%

 8.

 

Pertukaran / pengemaskinian nama atau alamat pemilik dalam tempoh tiga hari bekerja

 

275

275

100%

0

0%

 

100%

9.

Keputusan permohonan pelan landskap dalam tempoh 14 hari bekerja

 

3

3

100%

0 0%  

100%

10.

Pemastian semua server beroperasi 24 jam x 7 hari dengan sistem downtime tidak lebih daripada 5% atau 1 hari bekerja

8

8

100%

0

0%

 

100%

Peratus keseluruhan piagam yang mencapai standard

99%

Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS Bulan Januari 2021

BIL

PIAGAM PELANGGAN

JUMLAH KESELURUHAN

MENEPATI
PIAGAM

TIDAK MENEPATI
PIAGAM

SEBAB TIDAK DAPAT MENEPATI STANDARD

% KESELURUHAN

BIL

%

BIL

%

CATATAN

PIAGAM YANG MENCAPAI STANDARD

1.

Keputusan permohonan serentak dalam tempoh 99 hari dari tarikh permohonan diterima

8

8

100%

0

0%

 

100%

2.

Bil cukai taksiran dikeluarkan sebelum 1 januari (penggal pertama) dan 1 julai (penggal kedua)

86,812

86,812

100%

0

0%

 

100%

3.

Maklumbalas terimaan aduan diberi dalam tempoh satu hari bekerja bagi aduan yang lengkap

249

247

99%

2

1%

 

99%

4.

1. Pemantauan terhadap pihak konsensi jpsppa melaksanakan tugas seperti perjanjian dalam kontrak seperti berikut:

 

a) Kediaman – tiga kali seminggu

 

b) Komersial – setiap hari

 

2. Pemotongan rumput – sekali sebulan

 

3. Pembersihan longkang – sekali sebulan

 

4. Kutipan sampah pukal – sekali seminggu

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

34

 

 

34

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

34

 

 

34

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

 

100%

0

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

 

100%

5.

Kerja-kerja pembaikan kerosakan kecil infrastruktur dilaksanakan dalam tempoh satu bulan dari tarikh aduan diterima

75

60

80%

15

20%

 

80%

6.

Keputusan permohonan lesen tidak berisiko – 1 hari bekerja

9

9

100%

0

0%

 

100%

7.

Keputusan / kelulusan bagi permohonan tambahan bangunan melalui buku panduan / pelan setara serta-merta

26

26

100%

0

0%

 

100%

 8.

 

Pertukaran / pengemaskinian nama atau alamat pemilik dalam tempoh tiga hari bekerja

 

265

265

100%

0

0%

 

100%

9.

Keputusan permohonan pelan landskap dalam tempoh 14 hari bekerja

 

2

2

100%

0 0%  

100%

10.

Pemastian semua server beroperasi 24 jam x 7 hari dengan sistem downtime tidak lebih daripada 5% atau 1 hari bekerja

8

8

100%

0

0%

 

100%

Peratus keseluruhan piagam yang mencapai standard

99%

  • Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2020 
  • Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2019 
  • Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2018 
  • Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2017
  • Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2016
  • Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2015
  • Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2014

Contact Us