Jumaat 28/01/2022 04:29
MENU

Piagam Pelanggan

Tarikh Kemaskini: 02/05/2021

 • Permohonan serentak diproses dalam tempoh 108 hari dari tarikh permohonan diterima
 • Bil cukai taksiran dikeluarkan sebelum 1 januari (penggal pertama) dan 1 julai (penggal kedua)
 • Maklum balas terimaan aduan diberi dalam tempoh satu hari bekerja
 • Perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam dilaksanakan oleh Syarikat Konsensi dalam tempoh yang ditetapkan :
 • 1. Kutipan sisa domestik
      – Kediaman – tiga kali seminggu
      – Komersial – setiap hari
  2. Pemotongan rumput – sekali sebulan
  3. Pembersihan longkang – sekali sebulan
 • Kerja-kerja pembaikan kerosakan kecil infrastruktur dilaksanakan dalam tempoh satu bulan dari tarikh aduan diterima
 • Lesen tidak berisiko dikeluarkan dalam tempoh satu hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima
 • Melaksanakan program pembangunan masyarakat di Daerah Hulu Selangor tiga bulan sekali
 • Permohonan tambahan bangunan yang lengkap melalui buku panduan / pelan setara diproses serta merta
 • Permohonan maklumat pemilik yang lengkap diproses dalam tempoh tiga hari bekerja
  1. Pertukaran nama pemilik
  2. Pertukaran alamat pemilik
 • Permohonan pelan landskap diproses dalam tempoh 14 hari bekerja
 • Pemastian semua server beroperasi 24 jam x tujuh hari dengan sistem uptime tidak kurang daripada 90%

Contact Us