Khamis 27/01/2022 05:13
MENU

Profil Pengarah dan Ketua Jabatan

Tarikh Muatnaik: 29/08/2021
Tarikh Kemaskini: 13/09/2021

Pejabat Yang Dipertua

YBrs. Tuan Mohd Hasry Bin Nor Mohd, A.M.S.

Yang Dipertua
Majlis Daerah Hulu Selangor

No. Telefon (P) : 03-6064 1331 samb. 116

E-mel: ydp@mdhs.gov.my

.

Pejabat Setiausaha 

Tuan Awaluddin bin Zakaria, A.M.S.

Setiausaha
Majlis Daerah Hulu Selangor

No. Telefon (P) : 03-6064 1331 samb. 150

E-mel: awaluddin@mdhs.gov.my

.

Jabatan Perbendaharaan

Encik Shaiful Rizza bin Hj. Piamin, P.P.T, C.A(M)

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-6064 1331 samb. 134

E-mel: rizza@mdhs.gov.my

.

Jabatan Khidmat Pengurusan

Encik Mohd Norazif bin Ahmad Tamsis

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-6064 1331 samb. 111

E-mel: norazif@mdhs.gov.my

.

Jabatan Kejuruteraan

Encik Mohd Azda bin Hj. Nordin, P.P.T

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-6064 1331 samb. 149

E-mel: azda@mdhs.gov.my

.

Jabatan Perancang Bandar

TPr. Azlina binti Mokhtar, P.P.T

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-6064 1331 samb. 125

E-mel: azlina@mdhs.gov.my

 .

Jabatan Penguatkuasaan

Tuan Awaluddin bin Zakaria, A.M.S.

No. Telefon (P) : 03-6064 1331 samb. 150

E-mel: awaluddin@mdhs.gov.my

.

Jabatan Pelesenan

Encik Kamaruzzaman bin Abdul Rahman, P.P.T

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-6064 1331 samb. 189

E-mel: kamaruzzaman@mdhs.gov.my

 

 

.

 Jabatan Bangunan

Encik Md. Rizal bin Mohd Sofian @ Abd Karim, P.J.K

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-6064 1331 samb. 129

E-mel: rizal@mdhs.gov.my

.

Jabatan Landskap

LAr. Mohd Fadhil bin Mohd Lani

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-6064 1331 samb. 130

E-mel: fadhil@mdhs.gov.my

 

.

Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam

Encik Mohd Shahril bin Ramli

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-6064 1050

E-mel: shahril@mdhs.gov.my

.

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

Encik Amlie bin Ismail, P.P.T,

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-6064 1331 samb. 163

E-mel: amlie@mdhs.gov.my

.

Jabatan Pembangunan Masyarakat

Puan Nurulhuda Ahmad binti Khairuddin

Ketua Jabatan

No. Telefon (P) : 03-6064 1155

E-mel: nurulhuda@mdhs.gov.my

.

Bahagian Korporat

Puan Junainah binti Abdullah

Ketua Bahagian

No. Telefon (P) : 03-6064 1331 samb. 168

E-mel: junainah@mdhs.gov.my

.

Bahagian Pusat Setempat (OSC)

Encik Mohd Razaini bin Ishak

Ketua Bahagian

No. Telefon (P) : 03-60641331 samb. 167

E-mel: razaini@mdhs.gov.my

.

Bahagian Pesuruhjaya Bangunan (COB)

Sr. Husna binti Hassan

Ketua Bahagian

No. Telefon (P) : 03-6028 1305

E-mel: husna.hassan@mdhs.gov.my

 

Direktori

.

Bahagian Teknologi Maklumat

Encik Mohamad Ramdan bin Ibrahim

Ketua Bahagian

No. Telefon (P) : 03-6064 1331

E-mel: ramdan@mdhs.gov.my

.

Bahagian Audit Dalam

Encik Samsul Kamal bin Abd. Aziz

Ketua Bahagian

No. Telefon (P) : 03-6064 1218

E-mel: samsul@mdhs.gov.my

 

.

Bahagian Perundangan

Puan Ruzianah binti Mohamad

Ketua Bahagian

No. Telefon (P) : 03-6064 1155

E-mel: ruzianah@mdhs.gov.my

.

Bahagian Perolehan

Cik Norazimah binti Mohd Arshad

Ketua Bahagian

No. Telefon (P) : 03-60641331 samb. 113

E-mel: norazimah@mdhs.gov.my

Contact Us