Jumaat 28/01/2022 04:14
MENU

Soalan Lazim (Cukai Taksiran)

Tarikh Muatnaik: 25/01/2018
Tarikh Kemaskini: 12/08/2021

SOALAN LAZIM

 

1.         Bil cukai taksiran tidak diterima?

 1. Jika pemilik tidak mendapat bil cukai taksiran, sila dapatkan di kaunter atau boleh dibayar tanpa bil cukai taksiran asalkan ada nombor akaun harta. Sila hubungi Majlis Daerah Hulu Selangor di talian 03-6064 1331 atau emelkan sebarang pertanyaan berkenaan bil cukai taksiran kepada kewangan@mdhs.gov.my
 1. Bukan tanggungjawab Majlis Daerah Hulu Selangor untuk menghantar bil cukai taksiran. Bil cukai taksiran hanyalah sebagai peringatan kepada pemilik.
 1. Adalah menjadi tanggungjawab pemilik untuk membayar dan mendapatkan bil cukai taksiran.

 

2.         Apakah prosedur tukar nama dan hakmilik?

 1. Isi Borang I & J dan dapatkan di Kaunter Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta Majlis Daerah Hulu Selangor atau laman web www.mdhs.gov.my
 1. Lampirkan dengan salinan penuh semua mukasurat S&P (Perjanjian Jualbeli) atau salinan geran.
 1. Pastikan Borang I & J diisikan dengan nombor kad pengenalan dan nombor telefon dan ditandatangani oleh pembeli / penjual.
 1. Telah menjelaskan cukai taksiran semasa dan semua tunggakan cukai taksiran.

 

3.         Tunggakan Pemilik Lama Dan Baru?

 1. Sebagai pembeli, mesti memastikan semua hutang-hutang ke atas harta yang dibeli telah dijelaskan.
 1. Majlis Daerah Hulu Selangor hanya boleh membantu dalam membuat pecahan tunggakan sahaja.
 1. Sekiranya penjual tidak membayar tunggakan, pembeli dipertanggungjawabkan untuk membayar.

 

4.         Bil Cukai taksiran boleh dibayar melalui kaedah :

 

 1. Perbankan Internet
 2. Kad Kredit
 3. Kad Debit
 4. Kiosk Dan Terminal Tanpa Tunai
 5. Cek
 6. Tunai (RM)
 7. Bank Draf

 

5.         Tidak menerima bil dan minta notis dibatalkan

 1. Adalah menjadi tanggungjawab pemilik untuk mendapatkan bil cukai taksiran di kaunter-kaunter Majlis Daerah Hulu Selangor, jika bil cukai taksiran tidak diterima.
 1. Notis tidak boleh dibatalkan.

 

6.         Bagaimana untuk membuat pindah hakmilik atas dasar kasih sayang?

 1. Penerima pindahmilik yang berkenaan perlu memberi notis dalam Borang I, Jadual Pertama, Akta Kerajaan Tempatan (Akta 171) kepada Pihak Berkuasa Tempatan dalam tempoh tiga bulan selepas pindahmilik tersebut disempurnakan sebelum pertukaran nama di dalam bil cukai taksiran boleh dibuat.
 1. Pemilik juga dikehendaki mengemukakan Borang 14A (Borang Pindahmilik Tanah, Bahagian atau Pajakan) yang telah lengkap ditandatangani dan diperakui sah salinannya bagi membuktikan kesahihan pindahmilik berkenaan.

 

7.         Apakah tindakan sekiranya bayaran dibuat berganda?

 1. Pemilik hendaklah membuat surat “write in” ke Jabatan Perbendaharaan untuk tujuan “refund” atau pemilik tidak perlu buat pembayaran untuk penggal seterusnya.

 

8.         Bil cukai taksiran yang diterima berlainan nama tetapi alamat yang betul

 1. Pemilik hendaklah berhubung terus ke Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta untuk masalah tersebut kerana ada kemungkinan berlaku kesilapan atas maklumat yang diberikan.

 

9.         Bagaimanakah kiraan dibuat ke atas caj lewat sekiranya pembayaran dibuat             lewat?

 1. Kenaan caj lewat adalah RM20.00 untuk sepenggal.

 

10.       Apakah perlu dilakukan sekiranya pemilik enggan membayar penalti atau denda lewat             yang dikenakan dan meminta agar jumlah cukai taksiran dikurangkan?

 1. Pemilik hendaklah membuat surat ke Jabatan Perbendaharaan untuk pengurangan jumlah bil dan pengecualian penalti. Untuk pengetahuan, siasatan akan dibuat ke atas aduan.

 

 1. Sekiranya berlaku kesilapan di pihak Majlis Daerah Hulu Selangor, penalti tersebut akan dikurangkan atau dikecualikan. Tetapi jika kesilapan berlaku di pihak pemilik penalti tetap akan dikenakan.

 

11.       Pemulangan pembayaran cukai taksiran bagi pegangan kosong (tidak             didiami/disewakan)

 1. Sebahagian pembayaran cukai taksiran ke atas pegangan yang kosong boleh dipulangkan sekiranya mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan :

            – Bahawa bangunan itu dalam keadaan baik dan layak untuk diduduki

            – Bahawa segala usaha yang munasabah dibuat untuk mendapatkan penyewa

            – Bahawa sewa yang diminta adalah sewa yang munasabah

 1. Sila layari laman sesawang Majlis Daerah Hulu Selangor di www.mdhs.gov.my atau hubungi Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta untuk mendapatkan bantuan.

 

12.       Apa yang anda perlu lakukan sekiranya mempunyai tunggakan yang tinggi atau             menghadapi masalah pembayaran?

 1. Pemilik boleh membuat bayaran secara ansuran.
 1. Pemilik boleh datang ke Bahagian Hasil, Jabatan Perbendaharaan Majlis Daerah Hulu Selangor untuk perbincangan pembayaran ansuran.

Contact Us