Selasa 25/01/2022 10:53
MENU

Tanah Milik Persendirian Dikenakan Kompaun Mdhs

Tarikh Kemaskini: 01/05/2021

Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS) menjalankan operasi bersepadu ke atas tanah milik persendirian yang didapati telah menjalankan kerja-kerja tanah tanpa kebenaran majlis di Mukim Batang Kali pada 6 November 2020 yang lalu.

Operasi bermula jam 3 petang itu melibatkan jabatan teknikal dalaman MDHS iaitu Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal & Pembersihan Awam (JPSPPA), Jabatan Penguatkuasa, Jabatan Perancang serta Jabatan Kejuruteraan.

Semasa operasi dijalankan, premis didapati sedang menjalankan kerja-kerja tanah untuk membuat kolam ternakan Ikan Tilapia. Sebanyak 12 kolam besar dan 20 kolam kecil telah dibina di atas tanah yang berkeluasan seluas 15 hektar itu.

Jabatan yang terlibat telah mengambil tindakan dengan mengeluarkan sebanyak 9 kompoun iaitu 5 kompoun Undang-undang Kecil Tred, 2 kompoun mendirikan struktur tanpa kebenaran dan 2 kompoun atas kesalahan menjalankan kerja tanah tanpa kelulusan MDHS.

Bagi mengelakkan pencemaran berlaku, pemantauan kolam rawatan air akan sentiasa dipantau oleh pihak Majlis bagi memastikan tiada enfluen yang tercemar mengalir ke sungai berdekatan.

Notis memanggil kemukakan kebenaran merancang (KM) dalam tempoh 7 hari turut dikeluarkan kepada pemilik tanah. Tindakan di bawah akta 172 & 133 akan di ambil selepas 31/12/2020 sekiranya pemilik tanah gagal mengemukakan permohonan KM kepada pihak Majlis.

Untuk makluman awam, sebarang kerja tanah yang hendak dijalankan perlulah mendapat kebenaran pihak Majlis melalui tindakan penyerahan dan perakuan pelan kerja tanah. Sekiranya gagal, tindakan kompaun maksima RM25,000 boleh dikenakan dibawah kesalahan menjalankan kerja tanah tanpa kebenaran kelulusan MDHS merujuk kepada Seksyen 70A(1), Akta Jalan Parit & Bangunan 1974 (Akta 133).

Contact Us